Використання персональних даних

Інформація відповідно до вимог статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при опрацюванню персональних даних та про вільний рух таких даних

На підставі статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі - «GDPR») повідомляємо наступне:

1. Контролером ваших персональних даних є Fundacja Alight з місцезнаходженням у Варшаві, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, Polska (далі «Контролер»).

2. Отримані від вас персональні дані опрацьовуються або можуть опрацьовуватися для наступних цілей:
a) Персональні дані будуть опрацьовуватися з метою реалізації програми U4U, яка полягає у зв’язку мігрантів з України, які покинули Україну через військові дії, з потенційними роботодавцями на території Сполучених Штатів, організації подорожі та наданні допомоги у виконанні будь-яких формальностей, пов’язаних з міграцією та працевлаштуванням. Правовою підставою для опрацювання персональних даних є стаття 6, частина 1, літера «а» GDPR (згода суб’єкта даних) та стаття 9, частина 2, літера «а» GDPR (згода суб’єкта спеціальних категорій персональних даних);
b) Персональні дані можуть опрацьовуватися з метою надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, щодо власних продуктів та послуг через Інтернет та/ або телефон. Правовою підставою для опрацювання персональних даних є стаття 6, частина 1, літера «а» GDPR (згода суб’єкта даних);
c) Персональні дані можуть опрацьовуватися з метою надсилання через Інтернет та/або телефон комерційної інформації, в тому числі маркетингової, щодо продуктів та послуг ділових партнерів, які співпрацюють з Контролером. Правовою підставою для опрацювання персональних даних є стаття 6, частина 1, літера «а» GDPR (згода суб’єкта даних);
d) Персональні дані можуть бути передані третім особам на підставі згоди суб’єкта даних відповідно до статті 6, частини 1, літери «а» GDPR.

3. Оскільки Контролер може опрацьовувати дані для цілей, зазначених у частині 2, вище повідомляємо, що персональні дані можуть бути розкриті або передані третім особам, таким як:
a) бізнес-партнери, які співпрацюють з Контролером,
b) треті особи, які співпрацюють з Контролером,
c) суб’єкти, яким Контролер доручає опрацювання персональних даних на підставі договору відповідно до статті 28 GDPR.

4. Повідомляємо, що персональні дані будуть опрацьовуватися на період необхідний для реалізації цілей, зазначених у частині 2 вище:
a) В частині реалізації програми U4U - на період необхідний для реалізації програми та після її завершення на підставі чинного законодавства,
b) Персональні дані можуть опрацьовуватися з метою надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, щодо власних продуктів та послуг через Інтернет та/або телефон - до моменту відкликання згоди або подання заперечення,
c) Персональні дані можуть опрацьовуватися з метою надсилання через Інтернет та/або телефон комерційної інформації, в тому числі маркетингової, щодо продуктів та послуг ділових партнерів, які співпрацюють з Контролером - до моменту відкликання згоди або подання заперечення,
5. Повідомляємо, що відповідно до GDPR Ви маєте право: вимагати від Контролера доступу до своїх даних, виправлення даних, видалення даних або обмеження їх обробки, подання заперечення проти обробки персональних даних та на перенесення даних.

6. Повідомляємо, що у випадку обробки персональних даних на підставі згоди, всі згоди, надані в розділі 2 вище, можуть бути відкликані в будь-який момент без впливу на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

7.Особа, чиї дані обробляються, має право подати скаргу щодо обробки даних до наглядового органу, яким є Голова Управління з питань захисту персональних даних у Польщі (вул. Ставки, 2, 00-193 Варшава) на електронну пошту GDPR@wearealight.org.

8. Повідомляємо, що у зв'язку з реалізацією цілей, перелічених у розділі 2 вище, надання Ваших персональних даних має добровільний характер, але надання цих даних є необхідним для реалізації цілей, перелічених у розділі 2 вище, тобто цілей у сфері отримання комерційної інформації через Інтернет або по телефону від Адміністратора та його партнерів.

9Ми повідомляємо, що ви не підлягаєте автоматизованому прийняттю індивідуальних рішень у розумінні статті 22 GDPR, а також профілюванню у розумінні статті 4 GDPR.

10. Ми повідомляємо, що ваші дані можуть бути передані на територію Сполучених Штатів Америки. У такому випадку Контролер даних (Фундація "Світло") забезпечить використання технічних та організаційних заходів таким чином, щоб забезпечити захист даних суб'єктами, що діють на території Сполучених Штатів Америки.